ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

ATTACHMENT


Attachment bývá do češtiny překládán nejčastěji jako VZTAHOVÁ VAZBA či CITOVÉ POUTO,
tj. vztah, který se vytváří mezi dítětem a osobou, která o ně pečuje.

Ukazuje se, že pro harmonický vývoj malého dítěte je zcela zásadní, zda si v prvních měsících a letech svého života vytvoří či nevytvoří pevné citové pouto s jednou stálou, blízkou a bezpečnou osobou, která o ně pečuje a chrání je. Toto citové pouto se stává bezpečnou základnou, ze které může začít zkoumat okolní svět a ke které se uchýlí vždy, když pocítí nejistotu nebo strach.

Pokud má dítě k dispozici blízkou a bezpečnou vztahovou osobu,
cítí se být v bezpečí a jeho důvěra k lidem i k okolnímu světu roste.

Dítě se cítí špatně nebo mu něco chybí.

Dítě se rozpláče.

Matka přijde, vezme dítě do náručí, naváže s ním oční kontakt, usměje se na ně, zjistí, co se stalo a situaci vyřeší.

Dítě se zklidní a jeho důvěra v lidi a svět vzroste.

Dítě je klidné a spokojené.

Pokud osoba, která má o dítě pečovat, dítě opakovaně zanedbává, nevšímá si ho nebo je dokonce ohrožuje, dítě si vytvoří zcela odlišný obraz lidí i celého okolního světa, což bude mít zcela zásadní dopad na celý jeho další vývoj.

Dítě se cítí špatně nebo mu něco chybí.

Dítě se rozpláče.

Reakce matky je nejistá, nelze se spolehnout na to, že přijde a potřeby dítěte naplní.

Dítě pláče o to hlasitěji.

Matka odpoví zlobou nebo si nadále dítěte nevšímá.

Dítě nevěří, že jeho potřeby budou naplněny, cítí se být špatné, nedůvěřuje lidem a svět vnímá jako nevyzpytatelný nebo nebezpečný, odpovídá rostoucím vztekem nebo upadá do apatie.

Dítě se „odpojí“ od světa, a tím se zdánlivě zklidní.

DYADICKÁ VÝVOJOVÁ TERAPIE, terapie DDP, výcvik DDP,
attachment