ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

DIAGNOSTIKA PORUCH ATTACHMENTU

Attachment lze vyšetřit a typ attachmentu lze diagnostikovat.
Vyšetření attachmentu se liší podle věku klienta.

DĚTSTVÍ

Strange situation podle Mary Ainsworthové (od cca 10 do 19 měsíců)
Analýza nahrávky reakce dítěte na krátký odchod matky a její opětovný návrat

Attachmentové příběhy (předškolní a mladší školní věk)
Soubor krátkých příběhů z rodiny, které má dítě samo dokončit, podle svých zkušeností z rodinného života

DOSPÍVÁNÍ

Children Attachment Interview (CAI)
(od staršího školního věku do dospělosti)
Soubor otázek cílených na vztahy s nejbližšími vztahovými osobami dítěte

DOSPĚLOST

Adult Attachment Interview (AAI) podle Mainové a Goldwyna (1982)
Soubor otázek cílených na vztahy klienta s jeho nejbližšími vztahovými osobami v dětství a dospívání

Attachment Projective Test  (AAP) podle George, West a Petta (1999)
Soubor obrázků cílených na blízké rodinné vztahy

Parental Bonding Instrument (PBI) podle Parkera
Soubor otázek cílených na vztah s otcem a na vztah s matkou

Ako prežívam blízke vzťahy podle Hašta  (2009)
Soubor otázek cílených na partnerské vztahy v dospělosti

Na základě diagnostiky poruch attachmentu lze odlišit, zda problémy, se kterými se dítě potýká, pramení právě z poruch attachmentu, nebo jsou jiného původu a podle toho zvolit případnou terapii. Na základě diagnostiky můžeme odlišit jednotlivé typy attachmentu (viz TYPY ATTACHMENTU), případně v souladu s desátou revizí Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů z roku 2007 (ICD 10) můžeme mluvit o dvou typech reaktivních poruch attachmentu. První z nich je spojena s celkovým útlumem (F 94.1) a druhá s extrémní aktivací (F 94.2) attachmentového chování u dítěte.

Pokud v rodině dochází k problémům, je vhodné provést i attachmentové vyšetření dospělých. Typ attachmentu nás ovlivňuje celoživotně, v dospělosti se projevuje v nejbližších vztazích, tj. v partnerství a rodičovství. Pokud se střetne dítě s poruchou attachmentu s rodičem, který má rovněž poruchu attachmentu, může se celá situace zkomplikovat.