ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

FILIÁLNÍ TERAPIE


Filiální terapie (od latinského filius, tj. syn ) neboli CPRT (Child Parent Relationship Therapy) přenáší principy Terapie hrou do rodinného prostředí, kdy místo terapeuta zaujímá rodič, supervidovaný terapeutem.

Filiální terapie posiluje vztahy mezi dítětem a jeho rodiči, případně napomáhá k vytváření blízkého a bezpečného pouta mezi dítětem, které prožilo zanedbávání, týrání nebo zneužívání a jeho novými rodiči nebo pěstouny. Dítě pociťuje, že je pro rodiče důležité, a zažívá, že je milované. Získává tak
pocit bezpečí a přijetí, ve kterém si může dovolit otevřít se a projevit své city. Dítě se skrze hru za přítomnosti rodiče ujišťuje o tom, jak moc je pro rodiče důležité, o tom, že se rodič zajímá o jeho vnitřní svět, a přijímá je se vším, co k němu patří.

Příprava na Filiální terapii probíhá obvykle v malé skupině rodičů (6 – 8 osob) vedené terapeutem. Skupina se setkává pravidelně 1x týdně na 2 hodiny. Existuje „dlouhý model přípravy“ (6 měsíční) nebo „krátký model přípravy“ (10 týdenní). Rodiče si v průběhu prvních několika sezení osvojí techniky Terapie hrou (stopování, zrcadlení, akceptování pocitů a zadávání limitů). V pozdějších fázích přípravy rodiče začínají zkoušet hru s dítětem v domácím prostředí (obvykle jde o 30 min 1x týdně), přičemž sezení s dítětem nahrávají.

Ve skupině pak vypráví o svých zkušenostech, sdílí je s ostatními a pod vedením psychologa analyzují přinesené ukázky ze svých nahrávek.

Příprava na Filiální terapii může v případě potřeby probíhat také formou individuálních konzultací rodiče s terapeutem.