ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

NASTAVENÍ KONTAKTU DÍTĚTE S BIOLOGICKOU RODINOU

Virginia Satirová říká, že “Každé dítě touží milovat svoji matku a svého otce a každé dítě touží být milováno svojí matkou a svým otcem.“

Někdy však bývá cesta k naplnění této touhy složitá a to nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.
Pokud nastanou problémy při kontaktu dítěte s jeho biologickou rodinou, je zapotřebí zjistit, zda je kontakt dobře nastaven, případně poskytnout dítěti vhodnou terapeutickou péči.

Aby kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s jeho biologickou rodinou fungoval dobře:
MUSÍ BÝT NASTAVENÝ PODLE POTŘEB DÍTĚTE

Různé děti mají různé potřeby. Pro některé je kontakt s biologickou rodinou potřebný jen jednorázově, např. v rámci zpracování jejich životního příběhu, jiné potřebují vidět své rodiče 1-2x do roka, jindy je kontakt častější, protože se předpokládá např. návrat dítěte do jeho biologické rodiny. Vždy je zapotřebí nastavovat kontakt podle konkrétních potřeb konkrétního dítěte v konkrétní situaci.

MUSÍ BÝT PRO DÍTĚ POZITIVNÍ, TJ. DÍTĚ SI Z NĚJ MUSÍ ODNÁŠET DOBRÉ ZÁŽITKY

Někdy, především v případech, kdy se rodiče se svým dítětem dlouho neviděli, je dobré připravit pro ně vhodný program, například sejít se na hřišti nebo v herně, přinést ukázat fotografie z poslední doby nebo připravit jednoduchou stolní hru.

MUSÍ BÝT PRO VŠECHNY BEZPEČNÝ

Pravidla kontaktu musí být předem jasná, pevná struktura a předvídatelnost přispívá k pocitu klidu a bezpečí dítěte.
Pokud se ať už z jakéhokoli důvodu nedaří zajistit bezpečný průběh kontaktů, je možné volit formu asistovaného kontaktu, tj. při kontaktu bude přítomna další pověřená osoba (např. sociální pracovník), která zajistí, aby kontakt byl pro dítě dostatečně bezpečný.

MUSÍ DÍTĚTI DÁVAT SMYSL A ZAPADAT DO JEHO CHÁPÁNÍ SVĚTA

Dítě musí rozumět tomu, co je cílem kontaktu. Kontakt se odehrává v kontextu celého zpracování životního příběhu dítěte, dítě ví, kdo jsou jeho rodiče, proč o něj nepečují, zda se k nim někdy může vrátit apod.

DYADICKÁ VÝVOJOVÁ TERAPIE, terapie DDP, výcvik DDP, attachment