ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

PORADNA

Jednorázové poradenské setkání je určeno jak zájemcům o některou z forem náhradní rodinné péče,
tak rodinám, které již děti mají a potřebují radu ve složité situaci.