ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

PORUCHY ATTACHMENTU


CO JSOU TO PORUCHY ATTACHMENTU?

Poruchy ve vytváření citového pouta, attachmentu se v posledních letech stále více dostávají do povědomí jak odborné, tak i laické veřejnosti. Děti, které neměly v prvních měsících a letech svého života z nejrůznějších příčin možnost vytvořit si ke svým rodičům blízké a bezpečné citové pouto, se cítí být špatné, nevěří ostatním lidem a příliš se nezajímají o svět okolo sebe. Jejich pozornost je zaměřena především na to, aby si sjednaly bezpečí, tj. jsou neustále připraveny k boji nebo k obraně.

Zvenku poruchy attachmentu zpravidla vnímáme jako poruchy chování, případně jako poruchy učení, které dítěti ztěžují jeho každodenní život, bývají kořenem jeho školní neúspěšnosti a mnoha konfliktů s vrstevníky i s rodinou, ve které vyrůstají.

Mezi poruchy chování patří impulsivita, agresivita, opoziční chování, manipulativní chování, kontrolující chování, neochota ke spolupráci, problémy respektovat hranice a limity, krádeže, lhaní, útěky z domova, problémy se zneužíváním návykových látek. Děti mají problémy vyznat se ve světě emocí, dokázat o nich mluvit a zvládat je, často nerozumí sobě ani jiným lidem. Tyto děti byly opuštěny svými rodiči, cítí se být špatné a rychle upadají do pocitů hluboké hanby.

Běžné poradenství příliš nepomáhá, psychiatrická péče umí pomocí medikace příznaky zmírnit, ale neléčí je.

Protože kořeny všech těchto problémů jsou hluboko, v prvních měsících a letech života dítěte, je pro vyléčení zapotřebí dlouhodobé terapeutické práce cílené na terapii poruch attachmentu.

DYADICKÁ VÝVOJOVÁ TERAPIE, terapie DDP, výcvik DDP, attachment