ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

RODINNÁ TERAPIE


Rodinná terapie se zaměřuje na vztahy mezi jednotlivými členy rodiny.
Chápe rodinu jako jednotný organismus, který je zapotřebí léčit jako celek. 
Jejím cílem je snaha pomoci tomuto organismu lépe „vyladit“ jeho fungování.

Přítomnost dlouhodobých problémů v rodinném systému signalizují nejprve problémy jeho „nejslabšího článku“, kterým často bývá dítě. Takové děti mívají potíže ve škole, projevují se u nich poruchy chování, objevují se zdravotní komplikace apod. Pokud se v průběhu rodinné terapie povede nalézt kořeny problémů a rodina s pomocí terapeuta učiní potřebné změny ve vzájemných vztazích, vymizí i potíže dítěte a všem se začíná dařit lépe.

Rodinná terapie má velký potenciál léčit i generačně předávaná traumata (u příbuzenecké pěstounské péče) a pomáhá zvládnout velké změny v životě rodiny (rozvod, rozpad rodiny, adaptace při vstupu dětí do nové rodiny apod.).

U dětí se závažnými poruchami attachmentu často kombinujeme Rodinnou terapii s jinými druhy terapie (DDP, Filiální terapie, Theraplay). Sezení se účastní libovolný počet členů rodiny, ideálně všichni, kteří v dané domácnosti žijí. Sezení probíhají 1x měsíčně.