ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

TERAPEUTICKÁ HRA (THERAPLAY)


Cílem Theraplay je pomoci budovat a posilovat blízké a bezpečné citové pouto mezi náhradními rodiči a jejich dětmi, pomoci dětem zvýšit sebedůvěru a posílit jejich důvěru v ostatní lidi.

Theraplay využívá společné hry. V atmosféře vzájemné radosti, hravosti, úsměvů, láskyplných pohledů do očí a jemných doteků dítě cítí, že je pro své nové rodiče důležité a že ho vidí jako dobré.  Theraplaystické hry obsahují esenci všeho, co činí vztah rodičů a dětí opravdovým vztahem, spojuje dobré společné zážitky, vzájemné napojení a láskyplnou péči s jasnou, přehlednou a předvídatelnou strukturou. V průběhu sezení zažívají děti se svými rodiči “dobré chvíle,” společnou radost a potěšení ze vzájemné interakce.

Rodiny, které do terapie přicházejí, s sebou obvykle přinášejí negativní vzorce vzájemné komunikace, které se upevňovaly celé měsíce i roky. Theraplaystické hry mají sílu tento bludný kruh přerušit. Někdo si možná položí otázku, jak problémové chování dítěte souvisí s jeho vztahem k pečujícím osobám? Proč se nezaměřit spíše na jeho korekci? Není pro dítě matoucí zažívat s rodiči “dobré chvíle,” přestože zlobí?

Odpověď je jednoduchá. Ukazuje se, že právě vzájemný blízký a bezpečný vztah mezi dítětem a osobami, které o něj pečují, je tím nejúčinnějším prostředkem k jakékoli změně. Mnohé děti, které vyrůstají v náhradní rodinné péči, za sebou mají roky zanedbávání, týraní nebo zneužívání. Mají s lidmi špatné zkušenosti a mnohé poruchy chování, které vykazují, jsou především přetrvávajícími vzorci obranného chování. Skrze společnou hru mohou zažívat dospělé jako bezpečné a milující. Tato nová zkušenost je může vést k tomu, aby přehodnotily své zkušenosti a postupně začaly opouštět své obrany; spolu s nimi dochází i k trvalým změnám v chování.

Jak vypadá sezení Theraplay?

 • 1.

  Sezení Theraplay obvykle trvá 50 minut.
 • 2.

  V místnosti najdete pohodlné sezení, žíněnky a polštáře.
 • 3.

  V průběhu sezení předkládá terapeut různé jednoduché aktivity a veselé společné hry, které pomáhají dítěti změnit jeho pohled sama na sebe a zažít úspěch. Některé z Theraplaystických her jsou aktivní a vyžadují určité fyzické nasazení, jiné dítě zklidňují a umožňují mu zažívat projevy láskyplné péče.
 • 4.

  Terapeut postupně zapojuje do her i rodiče dítěte a vede je k tomu, aby podobné hry hráli se svým dítětem i doma.
 • 5.

  Vedle společných sezení se terapeut podle potřeby setkává odděleně pouze s rodiči dítěte a mluví s nimi o tom, jak se jim terapie daří a jakých změn si u svého dítěte všimli, a společně hledají vhodné výchovné intervence.

DYADICKÁ VÝVOJOVÁ TERAPIE, terapie DDP, výcvik DDP