ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

TERAPEUTICKÉ PÍSKOVIŠTĚ


Diagnostickou a terapeutickou metodu Terapeutického pískoviště, kterou rozvinula přímá žačka C. G. Junga, Dora Kalff, lze s úspěchem využít i pro terapii dětí s poruchami attachmentu.

Dora Kalff byla ke své práci inspirována prací průkopnice dětské psychologie a terapie hrou, Margaret Lowenfeld. Technika volné hry v písku je dále rozvíjena v mnoha terapeutických směrech (Gestalt terapie, škola Virginie Satirové), pro označení práce s pískem se tedy můžeme setkat s několika různými názvy (Sandspiel, Sandplay, Sandtray).

Nádoba s pískem slouží jako projektivní prostor pro přirozené zobrazení vnitřního světa dítěte.

Za pomoci pískoviště, širokého výběru figurek a dalších věcných symbolů staví dítě do písku libovolné krajiny a scény. Díky hmatovým vjemům je do terapeutického procesu zapojeno i tělo dítěte, takže terapie nezůstává pouze „v hlavě“, jako tomu je při využití rozhovoru nebo jiných ryze verbálních technik.

Dítě se mnohem lépe a rychleji dostává k hlubšímu prožitku, k jeho emocionální rovině a snadněji objevuje své skryté zdroje pro další postup jak v terapii, tak i ve svém životě.

Hra v terapeutickém pískovišti je pro děti zcela přirozenou aktivitou, při které mohou naplno využít pro ně důvěrně známý jazyk příběhů a her. Je to způsob, díky kterému jsou i velmi malé děti schopny sdílet i ty své složité vnitřní stavy a myšlenkové pochody, které by ještě zdaleka nebyly schopny vyjádřit pomocí slov.

Volná hra v terapeutickém pískovišti je vhodná a užitečná nejen pro děti, ale také pro práci s dospělými klienty nebo s celými rodinami.
Svým symbolickým založením zaručuje tato technika i vysokou míru bezpečí v průběhu terapeutické práce.