ATTACHMENTOVÉ CENTRUM ATTA

TYPY ATTACHMENTU


Dítě potřebuje pro svůj harmonický vývoj přítomnost jedné blízké a bezpečné vztahové osoby. 

Pokud osoba, která o dítě pečuje, není schopna poskytnout mu svou fyzickou a psychickou blízkost, není ve svém chování konzistentní nebo dítě dokonce psychicky či fyzicky ohrožuje, vyvinou se u dítěte poruchy ve vytváření citového pouta.

Podle způsobu, jak se konkrétní pečující osoba k dítěti chová, rozlišujeme 4 typy attachmentového pouta; v češtině se můžeme setkat s několika variantami názvů jednotlivých typů attachmentu, záleží na konkrétním překladu.

Dle kategorie blízkosti a bezpečí lze jednotlivé typy attachmentu  rozdělit do 4 kvadrantů.

Přibližné rozložení jednotlivých typů attachmentu v populaci 
Zdravý attachment 50-60%
Odtažitý attachment 15-20%
Ambivalentní attachment 15-20%
Dezorganizovaný attachment 5-10%

ZDRAVÝ ATTACHMENT

Jak dítě vidí samo sebe?
LÁSKYHODNÉ, DOBRÉ, HODNOTNÉ, SCHOPNÉ

Jak dítě vnímá ostatní lidi?
BEZPEČNÍ, DŮVĚRYHODNÍ, SPOLEHLIVÍ, POMÁHAJÍCÍ

Jak dítě vnímá okolní svět?
BEZPEČNÝ, ZAJÍMAVÝ, PŘEDVÍDATELNÝ, ZVLÁDNUTELNÝ

O co se snaží?
ZKOUMÁNÍ SVĚTA, UČENÍ, POROZUMĚNÍ SVĚTU, ZVLÁDÁNÍ SVĚTA

ODTAŽITÝ ATTACHMENT

Jak dítě vidí samo sebe?
JSEM LÁSKYHODNÉ, JEN POKUD NECHCI PŘÍLIŠ.
MOJE POCITY JSOU TAK DĚSIVÉ, ŽE JE LEPŠÍ SE JIM VYHNOUT.
VĚCI NEJLÉPE ZVLÁDNU SÁM BEZ POMOCI DRUHÝCH.

Jak dítě vnímá ostatní lidi?
BEZPEČNÍ, ALE NESMÍM OD NICH CHTÍT PŘÍLIŠ.
SPOLEHLIVÍ, POKUD SE K NIM NEDOSTANU PŘÍLIŠ BLÍZKO.
OBČAS MOHOU BÝT UŽITEČNÍ.

Jak dítě vnímá okolní svět?
BEZPEČNÝ, ZAJÍMAVÝ, PŘEDVÍDATELNÝ, ZVLÁDNUTELNÝ

O co se snaží?
ZKOUMÁNÍ SVĚTA, UČENÍ, VYHNOUT SE SVÉMU VNITŘNÍMU SVĚTU, ZAMĚŘIT SE NA VNĚJŠÍ AKTIVITU

AMBIVALENTNÍ ATTACHMENT

Jak dítě vidí samo sebe?
NEJSEM SI JISTÉ, ZDA SI LÁSKU OSTATNÍCH ZASLOUŽÍM.
MOJE EMOCE JSOU SILNÉ, ZAHLCUJÍ MĚ A NEVÍM SI S NIMI RADY.

Jak dítě vnímá ostatní lidi?
MOJE POTŘEBY USPOKOJÍ JEN TEHDY, KDYŽ SE BUDU HODNĚ SNAŽIT.
NESPOLEHLIVÍ, NESMÍM NA NICH BÝT ZÁVISLÉ.
NEJSOU MI K DISPOZICI VŽDY, KDYŽ JE POTŘEBUJI.
NEJSOU KONSISTENTNÍ.

Jak dítě vnímá okolní svět?
POZNÁVÁNÍ SVĚTE NENÍ MOU HLAVNÍ SNAHOU, TOUŽÍM PO LÁSCE.
NEJSEM SI JISTÉ, ZDA JE SVĚT BEZPEČNÉ MÍSTO, PROTOŽE PROZKOUMAT HO MOHU, AŽ NAPLNÍM SVÉ POTŘEBY.
MOŽNÁ BY SVĚT MOHL BÝT ZAJÍMAVÝ, KDYBYCH NA NĚJ MĚLO ČAS A NEMUSELO SE STARAT O USPOKOJENÍ SVÝCH POTŘEB.

O co se snaží?
USPOKOJIT SVÉ POTŘEBY.
ZÍSKAT POZORNOST A BLÍZKOST PEČUJÍCÍ OSOBY.
MÍT DOBRÝ VZTAH S RODIČI.

DEZORGANIZOVANÝ ATTACHMENT

Jak dítě vidí samo sebe?
NEZASLOUŽÍM SI LÁSKU.
JSEM ŠPATNÉ.
NEMÁM ŽÁDNOU HODNOTU.
MOJE EMOCE MĚ ZCELA ZAHLCUJÍ, JE TO NAD MÉ SÍLY.
NEMÁM VE SVĚTE SVÉ MÍSTO A NIKDY HO NENAJDU.

Jak dítě vnímá ostatní lidi?
LIDÉ NEJSOU BEZPEČNÍ.
LIDÉ JSOU DĚSIVÍ.
LIDÉ NEJSOU DŮVĚRYHODNÍ, KDYŽ JE POTŘEBUJI, NEJSOU TU.
JSOU NESPOLEHLIVÍ, NEKONSISTENTNÍ, DĚSÍ MĚ.
NEZAJÍMÁM JE.

Jak dítě vnímá okolní svět?
SVĚT JE DĚSIVÝ.
SVĚT JE NEBEZPEČNÝ.
SVĚT MI NEPOMŮŽE, ABYCH SE V NĚM MOHL CÍTIT LÉPE.
NENÍ, KAM SE UKRÝT, MUSÍM BÝT NEUSTÁLE VE STŘEHU, VŽDY PŘIPRAVENO K OBRANĚ.
V CELÉM SVĚTE NEEXISTUJE JEDINÉ BEZPEČNÉ MÍSTO.

O co se snaží?
NEVÍM, KAM SMĚŘOVAT, JSEM ZMATENÉ.
SNAŽÍM SE PŘEŽÍT.
SNAŽÍM SE NIC NECÍTIT NEBO SI ZKOUŠÍM SVOU MOC ZABEZPEČIT SILOU A AGRESÍ.
UZAVŘU SE DO SEBE NEBO SE POKUSÍM OKOLÍ OVLÁDNOUT SILOU.